Verkstaden är en av de bäst bevarade arbetsplatserna där de ursprungliga maskinerna står på samma plats där de installerades 1924. En del av maskinerna körs vid guidning på museet, så man får en uppfattning om hur det kunde låta i verkstaden när det begav sig.