Facit tillverkade en mängd olika modeller av mekaniska räkneapparater. Från början baserad på Odhners räknesnurra från St: Petersburg (Petrograd) med med tiden gjorde Facit förbättringar och moderniseringar av maskinerna. Till exempel gjordes tangenter för att ställa in tal och automatiska räknare där veven ersatts av en elmotor.
Man gjorde även några försök att etablera sig på dator- och elektroniska räknemaskinsmarknaden.

Facitgubben

Facitgubben kom att fungera som maskot och PR-symbol för bolaget. Den skapades 1948 av Ivan Hammar, som var ansvarig för PR och varumärken vid företaget. Tanken var att en relativt mänsklig PR-symbol skulle hjälpa till att associera Facits produkter med något positivt. Kontorsarbete uppfattades ofta som något tråkigt och den här sortens marknadsföring skiljde Facit från sina konkurrenter vid den tiden.

Facitgubben designades så att den skulle likna en trollkarl, vilket skulle kommunicera att räknemaskinerna på ett magiskt sätt kunde räkna ut rätt svar. Mer än 1 miljon Facitgubbar tillverkades i Västtyskland på uppdrag av Facit.
Numera är Facitgubben ett samlarobjekt.