Lubrikatorerna är mycket driftsäkra och i bra miljöer så fungerar de i många årtionden.

Smörjapparat BSP-5 med tillverkningsnummer 79558 levererades 23/5 1950 till AB Säffle motorverkstad.

Den 21/1 2003 inkom den till Assalub för en mindre översyn.