1907 Den 13 sep köper smeden Josef Jacobsson från Hallingeberg med flera sågen vid övre dammen med tomtmark av Åtvidabergs Förenade Industrier för 5000 kr och startar Åtvidabergs Vagnfabrik AB för tillverkning av hästvagnar och städar.

1909 Brinner sågen och en ny verkstadsbyggnad med tegelväggar i fem skepp byggs.

1911 Startar serietillverkningen av Åtvidabergsbilen (Åtvidabergs Motorvagn). 30 påbörjades men bara 15 färdigställdes.

1912 Går Vagnfabriken i konkurs. Tillförordnad platschef under konkurstiden var Pauli Andersson.

1913 Återstartas företaget med Josefs äldre bror vagnmakaren Fritz Jacobsson som chef. Namnet ändrades till Vagn- och Fabriks AB i Åtvidaberg.

1917 Blev ing. Magnus Täcklind delägare och flyttade sin tillverkning av järnvägssignal-material från Eskilstuna till Åtvidaberg.

1919 Blir Magnus Täclind ensamägare

1923-1924 Magnus Täcklind och bröderna Joseph och Wilhelm Vögele i Mannheim satsar 675.000 kr och bygger lokaler med nya maskiner för tillverkning av spårväxlar mm. Bolaget fick namnet Åtvidabergs Spårväxlar och Signalfabriks AB. Ny chef Heinrich Berns.

1926-1927 Startade i liten skala tillverkning av plåtbyggnader.

1927 Går AB Svenska Motor- och Lubrikatorverken i Sölvesborg i konkurs. ÅSSA köper deras tillverkning av smörjsystem. Produktionen i Åtvidaberg börjar i juni 1928.

1932 Werner Jüllig efterträder Heinrich Berns som platschef.

1934 Försäljningen, till större delen, och faktureringen flyttades från Stockholm till Åtvidaberg.

1939 Byggs smedjan som delas mellan växel- och plåtbyggnadsavdelningarna.

1940 Mellanrummet mellan lubrikatorverkstaden och växelmaskinhallen byggs ihop. Under kriget ställdes delar av produktionen om för tillverkning av lavetter till 8 cm granatkastare, insprutningspumpar för Hesselmanmotorer, viskospumpar mm.

1942 Slutar Magnus Täcklind som företagschef. Ny chef blev Robert Vogelgesang.

1944 Flyktkapitalbyrån övertar familjens- och firma Vögele´s aktier i ÅSSA. De köps senare av familjerna Vogelgesang och Jüllig.

1946 Blir den nya kontorsbyggnaden färdig. Den innehöll i bottenplanet förråd, på mellanplanet finmekanisk verkstad och på tredje planet kontor och vaktmästarbostad. Röda ladan byggs över kraftverkstuben, den nedmonterades 1975.

1950 ÅSSA utvecklar och levererar el-mekaniska fällbomsdriv till SJ och andra trafikföretag. Byggs en svetsverkstad som användes av plåtbyggnadsavdelningen.

1951 ÅSSA köper AVOS i Örebro som tillverkar spår- och signalmaterial.

1954 Rivs magasinet och en ny verkstad byggs för signalavdelningen-

1954-1955 På uppdrag av Försvarets Materialverk utvecklar ÅSSA och påbörjar leveranser av kedje- och hydral- motorer för drivning av radarskärmar till SAAB:s stridsflygplan Draken, Lansen, Viggen och Gripen. Leveranserna pågick till 1986.

1958 Nedre dammen fylls igen och en ny byggnad i tre våningar byggs för lubrikator-avdelningen.

1960 Byggs en ny fabrik för tillverkning av stålbyggnader i Prästängen kv Spårvåxeln nr 1.

1965 Den gamla lubrikatorverkstaden, byggd 1909-1910, förlängs så att den ansluter mot signalverkstaden och växelmonteringshallen samt försågs med ytterligare ett våningsplan. På 1960- och 1970-talet var ÅSSA som störst med över 200 anställda (max 230).

1969 Företaget ändrar namn till AB ÅSSA. Robert Vogelgesang avgår som företags-chef och ny vd blir Magnus Jüllig som varit platschef i Åtvidaberg sedan 1967.

1974 Huvudkontoret flyttas från Stockholm till Åtvidaberg.

1975 Byggs en lokal för spårväxelavdelningens nya hydrauliska hyvel.

1981 ÅSSA säljer stålbyggnadsavdelningen till Ekonomibyggen i Strängnäs AB som genom sitt dotterbolag Grundstenen startar Åtvidabergs Byggelement AB.

1985 Tillverkningen av spårväxlar säljs till GIA, Grängesbergs Industrier AB, Ystad 1986 Tillverkning av smörjsystem säljs till en finsk koncern och namnet ändras till Safematic AB.

1987 Flyttar tillverkningen av lubrikatorer till om- och tillbyggda lokaler i Prästängen där tidigare stålbyggnadsavdelningen funnits. 1 dec flyttar tillverkningen av spårväxlar till Ystad. Bildas ÅSSA Industri och Bilmuseum av Åtvids Hembygdsförening, pensionärer på ÅSSA. Metall 83 och ABF båda i Linköping. GlA skänkte de gamla maskinerna till Åtvids Hembygdsförening.

1993 Anställda på smörjapparatsavdelningen köper tillbaka tillverkningen och ändrar namnet till ASSALUB AB. 1999 ÅSSA-museet får ytterligare en utställningslokal och Tekniska Museet lånar ut Åtvidabergsbilen och SJ Järnvägsmuseum en dressin av 1916 års modell.

2007 ÅSSA-museet får nya lokaler för skolmuseum och motorcyklar mm.