Välkommen

ÅSSA industri- och bilmuseum bildades 1987, när produktionen på ÅSSA upphörde och verksamheten flyttades från platsen.

Syftet med bildandet var att rädda en epok av industrihistoria. Initiativet till detta togs av Åtvids Hembygdsförening och före detta arbetare på ÅSSA. Museet drivs av ideella krafter.

ÅSSA-museet består av två avdelningar:

Verkstad

Halva verkstaden är ÅSSAs ursprungliga verkstad, där arbetet pågick fram till nedläggningen 1987. Här ser det fortfarande ut som att verkstaden bara stängt för dagen och arbetarna kommer tillbaka när som helst.
Den andra halvan har fyllts med maskiner som flyttats dit senare. Från bland annat FACIT.

Utställningshallar

I utställningshallarna visas föremål som har anknytning till industri i Åtvidaberg som bland annat:

  • bilar, bland annat Åtvidabergsbilen från 1911
  • signalmaterial
  • spårväxlar
  • skriv- och räknemaskiner (övervägande FACIT)
  • Åtvidabergs skolmuseum